خوشبو سازی فضا با اسپری‌های عطرینه

  • ضد عفونی و تلطیف هوا
  • خنثی سازی بوهای نامطبوع
  • ضد عفونی نمودن سطوح تماس
  • عدم بروز حساسیت
  • تنوع رایحه

توجه : تولید جدید این عطرینه ها بدون تریگر (افشاننده) میباشد اما با خرید هر دو عدد عطرینه یک عدد تریگر عرضه میگردد.