نظرسنجی مشتریان سی‌سلامتی

با استفاده از فرم زیر میتوانید میزان رضایت خود را از خدمات و محصولات ما اعلام نمایید!

جهت ثبت نظر خود اطلاعات زیر را تکمیل و در نهایت ثبت نظرسنجی را کلیک نمایید

فرم نظرسنجی مشتریان

این نظرسنجی در راستای بهبود سطح خدمات و یا رفع هرگونه تناقض یا مشکل می‌باشد