نظرسنجی مشتریان سی‌سلامتی

با استفاده از فرم زیر میتوانید میزان رضایت خود را از خدمات و محصولات ما اعلام نمایید!

جهت ثبت نظرسنجی اطلاعات زیر را تکمیل نمایید

فرم نظرسنجی مشتری

این نظرسنجی در راستای بهبود سطح خدمات می‌باشد و یا رفع هرگونه تناقض یا مشکل می‌باشد